Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
243
Promjena dodatnih post
avki
7
Postavke upravljanja datotekama
Ovim aparatom formatirajte (inicijalizirajte) novu karticu ili SD memorijsku 
karticu upotrijebljenu s drugim uređajima.
Formatiranjem ćete obrisati sve podatke spremljene na SD memorijskoj 
kartici.
1
Odaberite [Format] (Format) u izborniku [R Set-up 3] 
(Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Format] (Format).
2
Četverosmjernim upravljačem (2) 
odaberite [Format] (Format) i 
pritisnite gumb 4.
Formatiranje započinje.
Kada završi formatiranje, ponovno se 
prikazuje ekran koji je bio prikazan prije 
odabira točke izbornika.
Možete zaštititi snimke od slučajnog brisanja.
Formatiranje SD memorijske kartice
• Nemojte vaditi SD memorijsku karticu za vrijeme formatiranja. Na taj način 
možete oštetiti karticu i učiniti je neupotrebljivom.
• Formatiranjem ćete obrisati sve podatke, i zaštićene i nezaštićene.
Kada se formatira SD memorijska kartica, oznaka diska dodijeljena kartici je 
«K-30». Kada spojite ovaj aparat na računalo, SD memorijska kartica se 
prepoznaje kao uklonjivi disk s nazivom «K-30».
Zaštita snimki od brisanja (Zaštita)
Čak i zaštićene snimke brišu se sa SD memorijske kartice ako je formatirate.
Format
Format
All data will be deleted
All data will be deleted
ġġ
Cancel
Cancel
Format
Format
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 243  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM