Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
244
Promjena dodatnih post
avki
7
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) na prikazu pojedinačnih 
snimki u opciji snimanja. 
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite Z 
(Protect (Zaštita)) i pritisnite gumb 4.
Prikazuje se ekran za odabir načina promjene postavki.
3
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Single Image] 
(Jedna snimka) ili [All Images] (Sve 
snimke) i pritisnite gumb 4.
Ako ste odabrali [All Images] (Sve 
snimke), prijeđite na 5. korak.
 
4
Okrenite prednji e-birač (R) da odaberete snimku. 
5
Četverosmjernim upravljačem (2) 
odaberite [Protect] (Zaštita) i 
pritisnite gumb 4.
Odaberite [Unprotect] (Uklanjanje zaštite) 
da otkažete zaštitu snimke.
Snimka je zaštićena i pojavljuje se ikona 
Y
 u gornjem desnom kutu ekrana.
Ponovite korake od 4 do 5 da zaštitite 
ostale snimke.
Ako ste odabrali [All Images] (Sve snimke) u 3. koraku, aparat se vraća 
u opciju pregleda.
6
Pritisnite gumb 3. 
Aparat se vraća na prikaz pojedinačnih snimki. 
MENU
OK
OK
OK
Single image
Single image
All images
All images
MENU
OK
OK
OK
Protect
Protect
Unprotect
Unprotect
Exit
Exit
100-0001
100-0001
K-30_OPM_CRO.book  Page 244  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM