Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
245
Promjena dodatnih post
avki
7
Kada ovim aparatom napravite snimke, automatski se stvara mapa i 
napravljene snimke spremaju se u tu novu mapu. Svaki naziv mape sastoji 
se od slijednog broja između 100 i 999 i niza od pet znakova.
Možete promijeniti naziv mape u [Folder Name] (Naziv mape) u izborniku 
[R Set-up 2] (Konfiguriranje).
Možete stvoriti novu mapu na SD memorijskoj kartici. Stvara se mapa s 
brojem koji slijedi iza broja trenutačno korištene mape. Nova se mapa 
upotrebljava za spremanje snimki započevši od sljedeće napravljene 
snimke.
1
Odaberite [Create New Folder] (Kreiraj novu mapu) u izborniku 
[R Set-up 2] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Create New Folder] (Kreiraj novu mapu).
Promjena sustava nazivanja mapa
Date 
(Datum)
Dvije znamenke mjeseca i dana na koji je napravljena snimka 
dodjeljuju se nazivu mape u obliku [xxx_MMDD] (zadana postavka). 
[MMDD] (mjesec i dan) pojavljuju se u skladu s formatom zadanim u 
[Date Adjustment] (Namještanje datuma) (str.64).
Primjer: 101_0125: mapa sa snimkama snimljenim 25. siječnja.
PENTX Naziv mape ima format [xxxPENTX].
Primjer: 101PENTX
Maksimalno 500 snimki može se spremiti u jednu mapu. Kada broj napravljenih 
snimki prijeđe 500, stvara se nova mapa za spremanje dodatnih snimki. 
Međutim, pri snimanju s višestrukom ekspozicijom snimke će se spremati u istu 
mapu dok se ne završi snimanje čak i ako njihov broj prelazi 500.
Stvaranje novih mapa
K-30_OPM_CRO.book  Page 245  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM