Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
246
Promjena dodatnih post
avki
7
2
Četverosmjernim upravljačem (2) 
odaberite [Create folder] (Kreiraj 
mapu) i pritisnite gumb 4.
Kreirana je mapa s novim brojem.
Vrsta aparata, uvjeti snimanja i drugi podaci automatski su integrirani u 
snimljene slike u podatkovnom formatu Exif. Možete integrirati podatke o 
fotografu u ovaj Exif.
1
Odaberite [Copyright Information] (Informacije o autorskim 
pravima) u izborniku [R Set-up 2] (Konfiguriranje) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Copyright Information] (Informacije o autorskim 
pravima).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite P ili O. 
Možete kreirati samo jednu mapu u ovoj radnji. Ne možete kreirati više praznih 
mapa slijedom.
Određivanje informacija o fotografu
Upotrijebite isporučeni softver (str.256) da provjerite Exif podatke.
P
Ne integrira podatke o autorskim 
pravima u Exif (zadana 
postavka).
O
Integrira podatke o autorskim 
pravima u Exif.
Create New Folder
Create New Folder
Creates a new storage folder
Creates a new storage folder
with the following name:
with the following name:
101PENTX
101PENTX
Cancel
Cancel
Create folder
Create folder
OK
OK
OK
MENU
Copyright Information
Copyright Information
Embed Copyright Data
Embed Copyright Data
Photographer
Photographer
Copyright Holder
Copyright Holder
K-30_OPM_CRO.book  Page 246  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM