Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
247
Promjena dodatnih post
avki
7
3
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Photographer] 
(Fotograf) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za unos teksta.
4
Unesite tekst. 
Možete unijeti do 
32 jednobajtna 
alfanumerička 
znaka i simbola.
Raspoložive radnje
5
Kada unesete tekst, pomaknite pokazivač za odabir teksta na 
[Finish] (Kraj) i pritisnite gumb 4.
Aparat se vraća na ekran [Copyright Information] (Informacije o 
autorskim pravima).
6
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Copyright 
Holder] (Vlasnik autorskih prava) i unesite tekst na isti način 
kao i za [Photographer] (Fotograf).
7
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Pomiče pokazivač za odabir teksta.
Stražnji e-birač (S)
Pomiče pokazivač za unos teksta.
Gumb m
Prebacuje se između velikih i malih slova.
Gumb 4
Unosi znak odabran pokazivačem za odabir 
teksta u položaj pokazivača za unos teksta.
Gumb U/i
Briše znak u položaju pokazivača za unos teksta.
Pokazivač za
odabir teksta
Pokazivač za
unos teksta
Cancel
Cancel
MENU
Enter
Enter
OK
Finish
Finish
Delete One Character
Delete One Character
Photographer
Photographer
K-30_OPM_CRO.book  Page 247  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM