Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
23
Različite se informacije pojavljuju na monitoru ovisno o statusu aparata.
Ovim aparatom možete snimati dok gledate kroz tražilo ili dok 
pregledavate snimku na monitoru.
Kada upotrebljavate tražilo, provjerite status ekrana prikazanog na 
monitoru i pokazatelje tražila dok snimate. Kada ne upotrebljavate tražilo, 
prikažite snimku pri pregledu uživo na monitoru dok snimate. 
Aparat je u «opciji pripravnosti» kada se prikazuje ekran statusa ili snimka 
pri pregledu uživo. Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti da prikažete 
«upravljačku ploču» i promijenite postavke. (str.28)
Ekran monitora
Stupanj svjetline i boja monitora mogu se prilagoditi. (str.233)
Opcija snimanja
1
Gumb m (EV Compensation 
(EV kompenzacija))
Kada je posljednji snimljeni format 
snimke JPEG i njezini su podaci još 
uvijek u međumemoriji, pritisnite 
ovaj gumb da spremite snimku u 
RAW formatu. (str.77)
2
Gumb okidača
Pritisnite okidač dopola da se 
prebacite na opciju snimanja.
3
Glavna sklopka
Pomaknite da uključite i isključite 
aparat. (str.61)
4
Prednji e-birač (R)
Upotrijebite ga za prikaz sljedeće ili 
prethodne snimke. (str.76)
5
Gumb U/i (Delete 
(Brisanje))
Pritisnite da obrišete snimke. 
6
Gumb M
Mijenja vrstu informacije prikazanu 
u opciji pregleda. (str.30)
7
Stražnji e-birač (S)
Upotrijebite ga da povećate snimku 
ili da istodobno prikažete više 
8
Gumb Q (Playback 
(Pregled))
Mijenja u opciju snimanja.
9
Gumb 4
Potvrđuje postavku koju ste 
odabrali u izborniku ili na ekranu 
pregleda.
0
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Upotrijebite ga da pomaknete 
pokazivač ili promijenite postavku 
koju želite zadati u izborniku ili na 
ekranu pregleda. Pritisnite 
četverosmjerni upravljač (3) na 
prikazu pojedinačnih snimki da 
prikažete paletu opcije pregleda. 
a
Gumb 3
Prikazuje izbornik [Q Playback 1] 
(Pregled) (str.194).
K-30_OPM_CRO.book  Page 23  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM