Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
249
Promjena dodatnih post
avki
7
5
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite broj 
primjeraka.
Možete zadati do 99 primjeraka.
K
 se pojavljuje u gornjem desnom kutu ekrana za snimke s DPOF 
postavkama.
Da otkažete DPOF postavke, postavite broj kopija na [00].
6
Pritisnite gumb M da odaberete P ili O za ispis datuma.
Ponovite korake od 4 do 6 da primijenite DPOF postavke na druge 
snimke.
7
Pritisnite gumb 4. 
DPOF postavke za odabranu snimku ili sve snimke spremaju se i aparat 
se vraća na opciju prikaza pojedinačnih snimki.
P
Datum se ne ispisuje.
O
Datum se ispisuje.
• Ovisno o pisaču ili opremi za ispis u foto-studiju, datum možda neće biti 
umetnut na snimke.
• Broj primjeraka određen za sve snimke primjenjuje se na sve snimke, a onaj 
koji je određen za jednu snimku se otkazuje.
K-30_OPM_CRO.book  Page 249  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM