Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
254
Sp
aja
nje
 na
 raču
nal
o
8
Pohranjivanje snimki na računalo
Postavite opciju USB veze kada spajate aparat na računalo.
1
Odaberite [Interface Options] (Opcije sučelja) u izborniku
 [R Set-up 2] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [Interface Options] (Opcije sučelja).
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [USB 
Connection] (USB veza) i pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5).
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[MSC] ili [PTP] i pritisnite gumb 4.
Ako nije drugačije navedeno, odaberite [MSC].
4
Pritisnite dvaput gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
Postavljanje opcije USB veze
MSC
Razred masovnog pohranjivanja (zadana postavka)
Opći upravljački program koji omogućuje rad memorijskog uređaja 
USB-om spojenog na računalo.
PTP
Protokol prijenosa snimki
Protokol koji omogućuje prijenos digitalnih snimki i nadzor digitalnih 
aparata USB vezom.
K-30_OPM_CRO.book  Page 254  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM