Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
260
U
po
rab
bl
je
skal
ice
9
Uporaba ugrađene bljeskalice
Odabrana brzina od 1/180 sekundi ili sporija može se namjestiti.
Brzina zatvarača mijenja se automatski s 1/180 sekunde na manju brzinu 
zatvarača da se spriječi trešnja aparata (najniža brzina zatvarača ovisi o 
žarišnoj duljini objektiva koji primjenjujete).
Brzina zatvarača ograničena je na 1/180 sekunde sa svim objektivima, 
osim DA, DA L, D FA, FA J, FA ili F.
Možete upotrijebiti sporu sinkronizaciju za . (Night Scene Portrait 
(Portret noćne scene)) u opciji H ili opciji b, L ili a za snimanje 
portreta sa zalaskom sunca u pozadini. I portret i pozadina će se lijepo 
snimiti. G i H mogu se upotrijebiti u opciji e, K ili c.
1
Namjestite birač opcija na e, K ili c.
2
Pritisnite gumb E.
Ugrađena bljeskalica iskače.
3
Postavite opciju bljeskalice na G ili H.
Brzina zatvarača sporija je da se postigne pravilna ekspozicija za 
pozadinu. 
4
Snimite sliku.
Obilježja bljeskalice u svakoj od opcija ekspozicije
Uporaba bljeskalice u opciji b
Uporaba bljeskalice u opciji c
Uporaba bljeskalice sa sporom sinkronizacijom
Uporaba opcije e/K/c
K-30_OPM_CRO.book  Page 260  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM