Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
261
U
po
rab
bl
je
skal
ice
9
1
Podesite birač opcija na b, L ili a.
2
Postavite opciju bljeskalice na E ili F.
3
Postavite brzinu zatvarača (za opciju b) ili brzinu zatvarača i 
vrijednost zaslona (za opciju L ili a).
Postavite tako da se postigne odgovarajuća ekspozicija pri brzini 
zatvarača od 1/180 sekundi ili manjoj.
4
Pritisnite gumb E.
Ugrađena bljeskalica iskače.
5
Snimite sliku.
Morate uzeti u obzir povezanost između broja vodiča, zaslona i udaljenosti 
pri snimanju s bljeskalicom da postignete ispravnu ekspoziciju.
Izračunajte udaljenost za snimanje ili vrijednost zaslona na sljedeći način 
i namjestite uvjete snimanja ako izlaz bljeskalice nije dovoljan.
*1 Može se upotrijebiti kada je [3. Expanded Sensitivity] (Proširena osjetljivost) u izborniku 
[A Custom Setting 1] (Prilagođena postavka) postavljen na [On] (Uključeno).
Uporaba opcije b/L/a
Udaljenost i zaslon pri uporabi ugrađene 
bljeskalice
ISO osjetljivost
Vodič za brojeve 
ugrađene 
bljeskalice 
ISO osjetljivost
Vodič za brojeve 
ugrađene 
bljeskalice 
ISO 100
Otprilike 12
ISO 3200
Otprilike 68
ISO 200
Otprilike 17
ISO 6400
Otprilike 96
ISO 400
Otprilike 24
ISO 12800
Otprilike 136
ISO 800
Otprilike 34
ISO 25600 
Otprilike 192
ISO 1600
Otprilike 48
K-30_OPM_CRO.book  Page 261  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM