Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
262
U
po
rab
bl
je
skal
ice
9
Sljedeća formula izračunava efektivnu duljinu bljeskalice za različite 
vrijednosti zaslona.
Maksimalna duljina bljeskalice L1 = Broj vodiča ÷ Vrijednost zaslona
Minimalna duljina bljeskalice L2 = Maksimalna duljina bljeskalice ÷ 5*
* Broj koji se upotrebljava u gornjim formulama fiksirana je 
vrijednost koja je primjenjiva samo kada upotrebljavate 
ugrađenu bljeskalicu.
Primjer:
Kada je osjetljivost ISO 200, a vrijednost zaslona je F5.6:
L1 = 17 ÷ 5,6 = oko 3 (m)
L2 = 3 ÷ 5 = oko 0,6 (m)
U tom se slučaju bljeskalica može upotrijebiti u rasponu od 0,6 do 
3 m.
Međutim, ugrađena bljeskalica na ovome aparatu ne može se 
upotrijebiti kada je udaljenost 0,7 m ili manja. Kada se upotrebljava 
bljeskalica na manje od 0,7 m, ona uzrokuje vinjetiranje na rubovima 
slike, svjetlo se neravnomjerno širi i snimka može biti previše 
eksponirana.
Ova formula izračunava točnu vrijednost zaslona.
Zaslon F = broj vodiča ÷ udaljenost kod snimanja
Primjer:
Kada je osjetljivost ISO 200, a udaljenost pri snimanju iznosi 4 m:
F = 17 ÷ 4 = otprilike 4,2
Ako rezultat (kao 4,2 u gornjem primjeru) nije na raspolaganju kao 
zaslon objektiva, obično se upotrebljava najbliži manji broj (broj 4,0 
u gornjem primjeru).
Kako izračunati daljinu snimanja od vrijednosti zaslona
Kako izračunati vrijednost zaslona iz udaljenosti snimanja
K-30_OPM_CRO.book  Page 262  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM