Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
266
U
po
rab
bl
je
skal
ice
9
Prvo odaberite kanal na vanjskoj bljeskalici.
1
Odaberite kanal na vanjskoj bljeskalici.
2
Uklonite poklopac nosača bljeskalice i pričvrstite vanjsku 
bljeskalicu.
3
Uključite aparat i vanjsku bljeskalicu i pritisnite gumb okidača 
dopola.
Ugrađena bljeskalica na je istom kanalu kao i vanjska bljeskalica.
Stavite aparat u bežičnu opciju kada upotrebljavate vanjsku bljeskalicu u 
kombinaciji s ugrađenom.
1
Uklonite vanjsku bljeskalicu nakon što ste odabrali kanal na 
aparatu i postavite je na željeno mjesto.
2
Postavite opciju bljeskalice aparata 
na r. 
Aparat je spreman za snimanje.
Kanal za ugrađenu bljeskalicu prikazuje 
se u tražilu.
3
Pritisnite gumb E.
Određivanja kanala na vanjskoj bljeskalici
Provjerite da su sve bljeskalice na istom kanalu. Pogledajte upute za uporabu 
za AF540FGZ ili AF360FGZ za detalje o tome kako da odaberete kanal 
vanjske bljeskalice.
Bežično snimanje uporabom kombinacije ugrađene 
bljeskalice i vanjske bljeskalice
Cancel
Cancel
MENU
Wireless Mode
Wireless Mode
OK
OK
OK
0.0
0.0
K-30_OPM_CRO.book  Page 266  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM