Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
25
 
Ekran statusa
Prikazuju se postavke za snimanje s tražilom. 
(Sve su ovdje prikazane stavke samo primjer. Stvarni ekran može izgledati 
drugačije.)
* Pokazatelj 3 pojavljuje se samo ako je na aparat pričvršćena i radi jedinica 
GPS-a kao dodatna oprema. (str.293)
Ekran statusa nestaje ako nema radnji u roku od 30 sekundi i nestaje nakon 
dvije sekunde odmah nakon snimanja. Pritisnite gumb M da ga ponovno 
prikažete.
1/
2000
1600
5.6
F
+1.0
+1.0
G1A1
G1A1
123/999
123/999
1
2 3
10
11
13
15
21
22
23
27
26
25
24
10
14
10
4 5 6 7 8 9
12
16
18
19
20
10
17
1
Opcija snimanja (str.90)
2
Zaključavanje AE (str.106)
3
Status pozicioniranja GPS-a
4
5
HDR snimanje (str.162)/Digitalni 
6
7
AE mjerenje (str.107)
8
Smanjenje trešnje (str.128)/
Ispravak horizonta (str.129)
9
Napunjenost baterije (str.53)
10
Vodič za prednji/stražnji e-birač
11
Brzina zatvarača
12
Vrijednost otvora zaslona
13
14
EV kompenzacija (str.102)/
Višestruka dodatna ekspozicija 
15
Trakasta ljestvica EV-a
16
Osjetljivost (str.97)
17
18
19
Uzastopno snimanje (str.80)
20
Balans bijelog (str.155)
21
Kompenzacija ekspozicije 
22
Fino prilagođavanje balansa 
bijelog (str.157)
23
Broj snimaka za vrijeme snimanje 
u intervalima ili višestruke 
ekspozicije
24
Format datoteke (str.153)
25
JPEG Snimljeni pikseli (str.153)
26
27
Broj snimki koje se mogu snimiti/
|
 Vodič za gumbe
K-30_OPM_CRO.book  Page 25  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM