Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
268
U
po
rab
bl
je
skal
ice
9
Pri uporabi vanjske bljeskalice daleko do aparata, stavite adapter nosača 
bljeskalice F
G
 (1; dodatna oprema) na nosač aparata i adapter izvan 
aparata F (2; dodatna oprema) na dno vanjske bljeskalice i spojite ih 
produžnim kabelom F5P (3; dodatna oprema). Adapter F izvan aparata 
možete ugraditi na stativ vijkom za stativ.
Kako kombinirati s ugrađenom bljeskalicom
Možete kombinirati dvije vanjske bljeskalice ili više njih (AF540FGZ, 
AF360FGZ ili AF200FG).
Za spajanje vanjske bljeskalice AF540FGZ, možete upotrijebiti priključak 
za spajanje produžnog kabela. Za spajanje vanjske bljeskalice AF360FGZ 
ili AF200FG prema donjem prikazu spojite vanjsku bljeskalicu i adapter F 
nosača bljeskalice (4; dodatna oprema) na adapter kamere F izvan 
aparata (2; dodatna oprema) i spojite još jedan adapter kamere F izvan 
aparata (2) s vanjskom bljeskalicom produžnim kabelom F5P (3; 
dodatna oprema).
Za detalje pogledajte u upute za uporabu bljeskalice.
Spajanje vanjske bljeskalice produžnim kabelom
Snimanje višestrukim bljeskalicama pomoću produžnih kabela
1
3
2
K-30_OPM_CRO.book  Page 268  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM