Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
10
Dodatak
Zadane postavke ..................................................272
Funkcije na raspolaganju s 
različitim kombinacijama objektiva  .......................284
Čišćenje CMOS senzora ......................................290
Uporaba jedinice GPS-a  ......................................293
Poruke o pogreškama  ..........................................296
Ispravljanje problema  ...........................................299
Glavna obilježja ....................................................302
Indeks ...................................................................311
JAMSTVENI UVJETI ............................................320
K-30_OPM_CRO.book  Page 271  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM