Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
273
Do
da
ta
k
10
HDR Capture 
(HDR snimanje)
HDR Capture (HDR 
snimanje)
Off 
(Isključeno)
Da
Auto Align (Automatsko 
poravnanje)
On 
(Uključeno)
Da
Exposure Bracket Value 
(Vrijednost dodatne 
ekspozicije)
±2 EV
Da
Image Capture 
Settings 
(Postavke 
snimanja)
File Format (Format 
datoteke)
JPEG
Da
JPEG Recorded Pixels 
(JPEG snimljeni pikseli)
p
Da
JPEG Quality (JPEG 
kvaliteta)
C
Da
Color Space (Prostor boje)
sRGB
Da
AE Metering (AE mjerenje)
Multi-
segment 
(Višesegment
no)
Da
AF Settings 
(Postavke AF-a)
AF.A
Off 
(Isključeno)
Da
Expanded Area AF 
(Prošireno područje AF-a)
Off 
(Isključeno)
Da
AF Active Area (Aktivno 
područje AF-a)
Auto (5 AF 
Points) 
(Automatski 
(5 AF točaka))
Da
AF Assist Light (AF 
pomoćna lampica)
On 
(Uključeno)
Da
Lens Correction 
(Ispravak 
objektiva)
Distortion Correction 
(Ispravak izobličenja)
Off 
(Isključeno)
Da
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Prilagođavanje poprečnog 
kromatskog odstupanja)
On 
(Uključeno)
Da
Multi-exposure 
(Višestruka 
ekspozicija)
Number of Shots (Broj 
snimki)
2 puta
Da
Auto EV Adjustment 
(Automatsko EV 
prilagođavanje)
Off 
(Isključeno)
Da
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 273  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM