Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
274
Do
da
ta
k
10
Interval 
Shooting 
(Snimanje u 
intervalima)
Interval (Interval)
00:00'03"
Da
Number of Shots (Broj 
snimki)
2 snimke
Da
Start Interval (Početni 
interval)
Now (Sada)
Da
Start Time (Vrijeme početka)
12:00 AM/
00:00
Da
D-Range 
Settings 
(Postavke D-
raspona)
Highlight Correction 
(Ispravak presvijetlih 
dijelova)
Auto 
(Automatsko)
Da
Shadow Correction 
(Ispravak pretamnih 
dijelova)
Auto 
(Automatsko)
Da
High-ISO NR (Visoki ISO NR)
Auto 
(Automatsko)
Da
Slow Shutter Speed NR (Mala brzina zatvarača 
NR)
Auto 
(Automatsko)
Da
Composition 
Adjust. 
(Namještanje 
kompozicije)
Smjer X-Y
Centar
Da
Rotation (Okretanje)
±0°
Recall Previous Position 
(Opozovi prethodni položaj)
Off 
(Isključeno)
Electronic Level (Elektronička razina)
Off 
(Isključeno)
Da
Horizon Correction (Ispravak horizonta)
Off 
(Isključeno)
Da
Shake Reduction (Smanjenje trešnje)
On 
(Uključeno)
Da
Input Focal Length (Unos žarišne duljine)
35 mm
Da
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 274  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM