Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
275
Do
da
ta
k
10
Live View 
(Pregled uživo)
Contrast AF (Kontrast AF-a)
Face 
Detection 
(Detekcija 
lica)
Da
AF Autozoom (Automatski 
zum AF-a)
Off 
(Isključeno)
Da
Focus Peaking (Isticanje 
fokusa)
Off 
(Isključeno)
Da
Grid Display (Prikaz rešetke)
Off 
(Isključeno)
Da
Info Overlay (Umetanje 
informacija)
On 
(Uključeno)
Da
Histogram Display (Prikaz 
histograma)
Off 
(Isključeno)
Da
Bright/Dark Area (Svijetla/
tamna područja)
Off 
(Isključeno)
Da
Instant Review 
(Trenutni 
pregled)
Display Time (Vrijeme 
prikaza)
1 sek.
Da
Enlarge Instant Review 
(Povećaj trenutni pregled)
On 
(Uključeno)
Da
Save RAW Data (Spremi 
RAW podatke)
On 
(Uključeno)
Da
Histogram Display (Prikaz 
histograma)
Off 
(Isključeno)
Da
Bright/Dark Area (Svijetla/
tamna područja)
Off 
(Isključeno)
Da
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 275  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM