Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
277
Do
da
ta
k
10
*1 Spremljene se postavke poništavaju samo s Reset USER Mode (Resetiranje opcije 
USER) na ekranu [Save USER Mode] (Spremanje opcije USER).
GPS
ASTRO-
TRACER
Action in B Mode 
(Radnja u opciji 
B)
p
Da
Timed Exposure 
(Ekspozicija s 
odbrojavanjem)
Off 
(Isključeno)
Da
Exposure Time 
(Vrijeme 
ekspozicije)
5'00"
Da
GPS LED 
Indicators (LED 
indikatori GPS-a)
On 
(Uključeno)
Da
Calibration (Kalibriranje)
Positioning Interval (Interval 
pozicioniranja)
1 min.
Da
GPS Time Sync 
(Sinkronizacija vremena 
GPS-a)
On 
(Uključeno)
Da
Save USER Mode (Spremi opciju USER)
Da 
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 277  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM