Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
26
Prije uporabe aparata
1
 
Pregled uživo
Pregled uživo prikazuje se kada pritisnete gumb U/i. Možete snimati dok 
provjeravate kompoziciju na monitoru. 
(Sve su ovdje prikazane stavke samo primjer. Stvarni ekran može izgledati 
drugačije.)
* Pokazatelj 11 pojavljuje se samo ako je na aparat pričvršćena i radi jedinica 
GPS-a kao dodatna oprema. (str.293)
* Prikazuje se pokazatelj 15 kada se aktivira elektronička razina. (str.232)
* Prikazuje se pokazatelj 17 u bijelome. On prelazi u zeleno kada je subjekt u 
fokusu, a u crveno kada subjekt nije u fokusu. Ne prikazuje se kada ja sklopka 
opcije fokusa postavljena na \. (str.71) 
* U slučaju pokazatelja 25 prikazuju se višestruki okviri za detekciju lica kada je 
[Contrast AF] (Kontrast AF-a) postavljen na [Face Detection] (Detekcija lica). 
Glavni okvir za detekciju lica prikazuje se u žutom, a drugi okviri u bijelom. 
001/999
001/999
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[9999]
[9999]
+1.7
EV
+1.7
EV
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[9999]
[9999]
±0EV
±0EV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18
24
10
17
14
15
16
19 20
21
23
25
22
11
12
13
1
Opcija snimanja (str.90)
2
Opcija bljeskalice (str.72)/
Snimanje statusa pozicioniranja 
GPS-a
3
Uzastopno snimanje (str.80)
4
Balans bijelog (str.155)
5
Prilagođena snimka (str.168)
6
HDR snimanje (str.162)/Digitalni 
7
Opcija fokusa (str.112)
8
AE mjerenje (str.107)
9
Smanjenje trešnje (str.128)/
10
Napunjenost baterije (str.53)
11
Status pozicioniranja GPS-a
12
Upozorenje o temperaturi
13
14
Broj snimaka za vrijeme snimanje 
u intervalima ili višestruke 
ekspozicije
15
Elektronička razina
16
Snimanje u intervalima (str.135)/
17
Okvir AF-a
18
Vodič za gumbe |
19
Zaključavanje AE (str.106)
20
Brzina zatvarača
21
Vrijednost otvora zaslona
22
Trakasta ljestvica EV-a
23
Osjetljivost (str.97)
24
Broj snimki koje se mogu snimiti/
vrijeme raspoloživo za snimanje 
filma
25
Okvir za detekciju lica
K-30_OPM_CRO.book  Page 26  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM