Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
278
Do
da
ta
k
10
Izbornik [C Movie] (Film)
Paleta opcija pregleda
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
Exposure Setting (Postavka ekspozicije)
e
Da
Movie Capture 
Settings (Postavke 
snimanja filma)
Recorded Pixels 
(Snimljeni pikseli)
a
Da
Framerate (Broj 
okvira)
30 okvira/sek
Da
Quality Level 
(Stupanj kvalitete)
C
Da
Recording Sound Level (Razina zvuka 
snimanja)
3
Da
Movie SR (Film SR)
On (Uključeno)
Da
Interval Movie (Film 
u intervalima)
Interval (Interval)
3sec. (3sek.)
Da
Recording Time 
(Vrijeme snimanja)
00:00'12"
Da
Start Interval 
(Početni interval)
Now (Sada)
Da
Start Time 
(Vrijeme početka)
12:00 AM/00:00
Da
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
Image Rotation (Okretanje snimke)
Digital Filter (Digitalni filtar)
Monochrome 
(Jednobojno)
Da
Resize (Promjena veličine)
Najveća moguća 
veličina ovisno o 
postavci
Cropping (Obrezivanje)
Najveća moguća 
veličina ovisno o 
postavci
Index (Indeks)
Protect (Zaštita)
Ne
Slideshow (Projekcija)
Da
K-30_OPM_CRO.book  Page 278  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM