Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
281
Do
da
ta
k
10
Izbornik [A Custom Setting] (Prilagođena postavka)
Copyright 
Information 
(Podaci o 
autorskim 
pravima)
Embed Copyright Data 
(Umetnite podatke o 
autorskom pravu)
Off (Isključeno)
Ne
Photographer 
(Fotograf)
Ne
Copyright Holder 
(Vlasnik autorskih 
prava)
Ne
Auto Power Off (Automatsko 
isključivanje)
1 min.
Da
Reset (Resetiranje)
AA Battery Type (Vrsta baterije AA)
Auto-detect 
(Automatska 
detekcija)
Da
Pixel Mapping (Mapiranje piksela)
Dust Removal 
(Uklanjanje 
prašine)
Dust Removal 
(Uklanjanje prašine)
Start-up Action 
(Početna radnja)/
Shutdown Action 
(Radnja isključivanja)
Off (Isključeno)
Da
Sensor Cleaning (Čišćenje senzora)
Format
Firmware Info/Options (Informacije o 
firmveru/opcije)
Opcija
Zadana 
postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
1. EV Steps (EV koraci)
1/3 EV Steps (1/3 
EV koraci)
Da
2. Sensitivity Steps (Stupnjevi 
osjetljivosti)
1 EV Step (1 EV 
korak)
Da
3. Expanded Sensitivity (Proširena 
osjetljivost)
Off (Isključeno)
Da
4. Meter Operating Time (Vrijeme 
mjerenja)
10sec. (10sek.)
Da
Opcija
Zadana postavka
Vraćanje 
postavke Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 281  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM