Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
286
Do
da
ta
k
10
Objektivi DA, DA L, D FA, FA J i FA koji nisu navedeni dolje mogu se 
upotrijebiti bez problema.
* Sljedeći su objektivi procijenjeni bez poklopca.
Ne postoji zbog vinjetiranja
Raspoloživo uz neka ograničenja
Naziv objektiva
DA RIBLJE OKO 10-17 mm F3.5-4.5 ED (IF)
DA12-24 mm F4 ED AL
DA14 mm F2.8 ED (IF)
FA
E
 300 mm F2.8 ED (IF)
FA
E
 600 mm F4 ED (IF)
FA
E
 250-600 mm F5.6 ED (IF)
Naziv objektiva
Ograničenja
F RIBLJE OKO 17-28 mm F3.5-4.5 Može doći do vinjetiranja ako je žarišna duljina 
manja od 20 mm.
DA16-45 mm F4 ED AL
Kada je žarišna duljina manja od 28 mm ili kada 
je žarišna duljina 28 mm i udaljenost snimanja 
jednaka ili manja od 1 m, može doći do 
vinjetiranja.
DA
E
 16-50 mm F2.8 ED AL (IF) 
SDM
Kada je žarišna duljina manja od 20 mm ili kada 
je žarišna duljina 35 mm i udaljenost snimanja je 
manja od 1,5 m, može doći do vinjetiranja.
DA17-70 mm F4 AL (IF) SDM
Kada je žarišna duljina manja od 24 mm ili kada 
je žarišna duljina 35 mm i udaljenost snimanja 
jednaka ili manja od 1 m, može doći do 
vinjetiranja.
DA18-250 mm F3.5-6.3 ED AL (IF) Može doći do vinjetiranja ako je žarišna duljina 
manja do 35 mm.
FA
E
 28-70 mm F2.8 AL
Vinjetiranje se može pojaviti pri žarišnoj duljini 
od 28 mm i udaljenosti snimanja manjoj od 1 m.
FA SOFT 28 mm F2.8/FA MEKI 85 
mm F2.8
Ugrađena bljeskalica uvijek opaljuje u 
potpunosti.
K-30_OPM_CRO.book  Page 286  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM