Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
27
• Slika u pregledu uživo može se razlikovati od stvarne snimke ako je svjetlina 
subjekta niska ili visoka. 
• Ako se promijeni izvor svjetla pri snimanju za vrijeme pregleda uživo, snimka 
na monitoru može treptati. Možete smanjiti treptanje tako da postavite 
frekvenciju snage u [Flicker Reduction] (Smanjenje treperenja) u izborniku 
[R Set-up 2] (Konfiguriranje) na onu koja se primjenjuje u regiji. 
• Ako se položaj aparata brzo promijeni za vrijeme pregleda uživo, slika možda 
neće biti prikazana u odgovarajućoj svjetlini. Pričekajte da prikaz postane 
stabilan prije snimanja.
• Može se pojaviti šum na slici u pregledu uživo pri uporabi na tamnim 
mjestima.
• Što je veća osjetljivost, može se pojaviti veći šum i veća neravnomjernost 
boje na slici na monitoru i/ili na snimci.
• Ako nastavite snimati s pregledom uživo dulje vrijeme, može se povećati 
unutrašnja temperatura aparata, što smanjuje kvalitetu snimke. 
Preporučujemo da isključite pregled uživo kada ne snimate. Da spriječite 
smanjenje kvalitete, pustite da se aparat dovoljno ohladi između snimki s 
dugom ekspozicijom ili snimanja filmova. 
• Pregled uživo može se prikazivati do pet minuta. Pritisnite gumb U/i da 
ponovno pokrenete pregled uživo kada on završi nakon što prođe tih pet 
minuta.
• Ako se poveća unutrašnja temperatura aparata, l (upozorenje o temperaturi) 
pojavljuje se na monitoru. Ako se to dogodi, zaustavite snimanje ili 
upotrijebite tražilo. 
Možete promijeniti postavke prikaza pregleda uživo u [Live View] (Pregled 
uživo) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.119)
K-30_OPM_CRO.book  Page 27  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM