Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
288
Do
da
ta
k
10
Zatvarač je moguće okinuti čak i kada prsten zaslona objektiva D FA, FA, 
F ili A nije namješten u položaj s ili kada je ugrađen objektiv bez položaja 
s
.
Odaberite [Enable] (Aktiviraj) u [23. Using 
Aperture Ring] (Uporaba prstena za zaslon) 
u izborniku [A Custom Setting 4] 
(Prilagođena postavka).
 
Sljedeća ograničenja primjenjuju se ovisno o upotrijebljenom objektivu.
• Da promijenite postavku žarišne duljine, upotrijebite [Input Focal Length] 
(Unos žarišne duljine) u izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja).
• Kada upotrebljavate objektiv bez položaja s ili objektiv s položajem s s 
prstenom zaslona koji nije u položaju s, postavite [23. Using Aperture Ring] 
(Uporaba prstena za zaslon) u izborniku [A Custom Setting 4] (Prilagođena 
postavka) na [Enable] (Aktiviraj). (str.288)
Uporaba prstena za zaslon
Upotrijebljeni objektivi
Opcija 
snimanja
Ograničenje
D FA, FA, F, A, M (samo 
objektiv ili s automatskom 
dodatnom opremom kao 
na primjer automatski 
produžetak K)
c
Zaslon ostaje otvoren bez obzira na 
položaj prstena zaslona. Brzina 
zatvarača mijenja se u odnosu na 
otvoreni zaslon, ali može doći do 
odstupanja od ekspozicije. Pojavljuje se 
[F--] kao pokazatelj zaslona.
D FA, FA, F, A, M, S (s 
dodatnom opremom kao 
što je produžetak K)
c
Snimke se mogu snimati s određenom 
vrijednošću zaslona, ali može doći do 
odstupanja od ekspozicije. Pojavljuje se 
[F--] kao pokazatelj zaslona.
Objektiv s ručnom 
dijafragmom kao na 
primjer refleksni objektiv 
(samo objektiv)
c
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
Shutter will release when
Shutter will release when
aperture ring is not set to the
aperture ring is not set to the
"A" position
"A" position
23.
23. Using Aperture Ring
Using Aperture Ring
1
1
2
2
Disable
Disable
Enable
Enable
K-30_OPM_CRO.book  Page 288  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM