Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
290
Do
da
ta
k
10
Čišćenje CMOS senzora
Ako se CMOS senzor zaprlja ili zapraši, mogu se pojaviti sjene na snimci 
u određenim situacijama kao što su snimanje s bijelom pozadinom. 
To znači da morate očistiti CMOS senzor.
Trešnjom CMOS senzora uklanjate prašinu s jedinice senzora.
1
Odaberite [Dust Removal] (Uklanjanje prašine) u izborniku 
[R Set-up 3] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Dust Removal] (Uklanjanje prašine).
2
Pritisnite gumb 4.
Funkcija uklanjanja prašine uključuje se 
trešnjom CMOS senzora.
Da uključite funkciju uklanjanja prašine 
svaki puta kada uključite ili isključite 
aparat, postavite Start-up Action 
(Početna radnja) i [Shutdown Action] 
(Radnja isključivanja) na O.
Kada završi uklanjanje prašine, aparat 
se vraća u izbornik [R Set-up 3] 
(Konfiguriranje).
Uklanjanje prašine trešnjom CMOS senzora 
(Uklanjanje prašine)
MENU
Dust Removal
Dust Removal
Dust Removal
Dust Removal
Startup Action
Startup Action
Shutdown Action
Shutdown Action
Start
Start
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 290  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM