Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
293
Do
da
ta
k
10
Uporaba jedinice GPS-a
Sljedeće funkcije su raspoložive kada pričvrstite jedinicu GPS-a O-GPS1 
na ovaj aparat.
1
Odaberite [GPS] u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija 
snimanja) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [GPS].
Electronic Compass 
(Elektronički kompas)
Prikazuje zemljopisnu 
širinu, zemljopisnu 
duljinu, nadmorsku 
visinu trenutačnog 
mjesta, smjer objektiva i 
koordinirano 
univerzalno vrijeme u 
opciji pripravnosti.
ASTROTRACER
Prati i snima nebeska tijela. Usklađivanjem pokreta 
ugrađene jedinice smanjenja trešnje aparata s kretanjem 
nebeskih tijela možete snimiti nebeska tijela kao 
pojedinačne točke čak i kada snimate s postavkom 
dugačke ekspozicije. (str.293)
GPS Time Sync 
(Sinkronizacija 
vremena GPS-a)
Automatski namješta postavke datuma i vremena na 
aparatu na temelju informacija primljenih od GPS 
satelita.
• Pogledajte upute za uporabu jedinice GPS-a za detalje o pričvršćivanju 
jedinice i informacije o funkcijama jedinice. 
• Da prikažete elektronički kompas, dvaput pritisnite gumb M u opciji 
pripravnosti i odaberite [Electronic Compass] (Elektronički kompas) na 
ekranu za odabir prikaza u opciji pripravnosti. (str.29)
«Jednostavna navigacija» ne može se upotrijebiti s ovim aparatom.
Snimanje nebeskih tijela (ASTROTRACER)
N   36°45.410'
N   36°45.410'
W140°02.000'
W140°02.000'
06/06/2012
06/06/2012
10:00:00
10:00:00
89m
89m
K-30_OPM_CRO.book  Page 293  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM