Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
294
Do
da
ta
k
10
2
Odaberite [ASTROTRACER] i 
pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5). 
Pojavljuje se ekran [ASTROTRACER].
3
Odaberite [Action in B Mode] 
(Radnja u opciji B), pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5) da 
odaberete V i pritisnite gumb 4.
Funkcija ASTROTRACER je uključena 
kada snimate u opciji p.
Da postavite [Exposure Time] (Vrijeme 
ekspozicije), prvo odaberite ikonu ON za 
stavku [Timed Exposure] (Ekspozicija s odbrojavanjem) u podizborniku 
ASTROTRACER.
4
Pritisnite triput gumb 3.
Aparat je spreman za snimanje. 
5
Namjestite birač opcija na p. 
6
Pritisnite gumb okidača do kraja.
Snimanje započinje. 
MENU
ASTROTRACER
ASTROTRACER
Calibration
Calibration
GPS Time Sync
GPS Time Sync
Positioning Interval
Positioning Interval
1min.
1min.
GPS
GPS
ASTROTRACER
ASTROTRACER
Enables ASTROTRACER
Enables ASTROTRACER
function in Bulb mode to
function in Bulb mode to
eliminate star trails during
eliminate star trails during
timed exposures at night
timed exposures at night
Action in B Mode
Action in B Mode
B
B
MENU
MENU
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 294  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM