Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
295
Do
da
ta
k
10
7
Ponovo pritisnite gumb okidača do kraja.
Ekspozicija završava.
Kada je uključen [Timed Exposure] (Ekspozicija s odbrojavanjem), snimanje 
automatski završava kada istekne postavljeni podatak za [Exposure Time] 
(Vrijeme ekspozicije). 
• Kada ne želite da se uključe pokazatelji na jedinici GPS-a za vrijeme 
snimanja funkcijom ASTROTRACER, možete ih isključiti tako da odaberete 
ikonu OFF za [GPS LED Indicators] (LED indikatori GPS-a) u 3. koraku.
• Za detalje o funkciji ASTROTRACER pogledajte u upute za uporabu jedinice 
GPS-a.
K-30_OPM_CRO.book  Page 295  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM