Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
296
Do
da
ta
k
10
Poruke o pogreškama
Poruke o pogreškama
Opis
Memory card full (Memorijska 
kartica je puna)
SD memorijska kartica je puna i ne možete 
snimiti dodatne snimke. Umetnite novu SD 
memorijsku karticu ili obrišite neželjene 
datoteke. (str.56, str.204)
Možete spremiti više snimki ako promijenite 
postavke snimanja snimki. (str.152)
No image (Nema snimki)
Nema snimki koje možete pregledavati na SD 
memorijskog kartici.
This image cannot be 
displayed (Ova snimka ne 
može se prikazati)
Pokušavate pregledati snimku čiji format ovaj 
aparat ne podržava. Možda ju je moguće 
pregledati na nekoj drugoj vrsti aparata ili na 
računalu.
No card in the camera (Nema 
kartice u aparatu)
Nije umetnuta SD memorijska kartica u aparat. 
Cannot use this card (Ne 
mogu upotrijebiti ovu karticu)
SD memorijska kartica umetnuta u aparat nije 
kompatibilna s ovim aparatom. 
Memory card error (Greška 
na memorijskoj kartici)
Postoji problem sa SD memorijskom karticom i 
nije moguće snimati i pregledavati snimke. 
Možda ju je moguće pregledati na računalu, ali 
ne ovim aparatom.
Card is not formatted (Kartica 
nije formatirana)
SD memorijska kartica koju ste umetnuli nije 
formatirana ili je formatirana na drugom uređaju 
i nije kompatibilna s ovim aparatom. Upotrijebite 
karticu nakon formatiranja u aparatu. (str.243)
Card is locked (Kartica je 
zaključana)
Sklopka za zaštitu od pisanja na SD memorijskoj 
kartici koju ste umetnuli je blokirana. Deblokirajte 
SD memorijsku karticu. (str.6)
Card is electronically locked 
(Kartica je elektronički 
zaključana)
Informacije su zaštićene sigurnosnom funkcijom 
SD memorijske kartice. 
This image cannot be 
magnified (Ova se snimka ne 
može povećati)
Pokušavate povećati snimku koja se ne može 
povećati. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 296  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM