Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
297
Do
da
ta
k
10
This image is protected (Ova 
snimka je zaštićena)
Pokušavate obrisati snimku koja je zaštićena. 
Uklonite zaštitu sa snimke. (str.243)
Not enough battery power 
remaining to activate Pixel 
Mapping (Baterija nije 
dovoljno napunjena da 
aktivirate mapiranje piksela)
Pojavljuje se za vrijeme mapiranja piksela ako 
baterija nije dovoljno napunjena. Umetnite 
potpuno napunjenu bateriju ili nove baterije AA ili 
upotrijebite komplet adaptera za struju.
Not enough battery power 
remaining to clean sensor 
(Baterija nije dovoljno 
napunjena da očistite senzor)
Pojavljuje se za vrijeme čišćenja senzora ako 
baterija nije dovoljno napunjena. Umetnite 
potpuno napunjenu bateriju ili nove baterije AA ili 
upotrijebite komplet adaptera za struju. 
Not enough battery power 
remaining to update the 
firmware (Baterija nije 
dovoljno napunjena da 
ažurirate firmver)
Pojavljuje se kada pokušate ažurirati firmver ako 
baterija nije dovoljno napunjena. Umetnite 
potpuno napunjenu bateriju ili nove baterije AA ili 
upotrijebite komplet adaptera za struju. 
Unable to update firmware. 
(Ne mogu ažurirati firmver.) 
There is a problem with the 
firmware update file (Postoji 
problem s datotekom za 
ažuriranje firmvera)
Ne može se ažurirati firmver. Datoteka za 
ažuriranje je oštećena. Pokušajte ponovno 
preuzeti datoteku za ažuriranje.
Image folder cannot be 
created (Mapa snimki ne 
može se stvoriti)
Maksimalni broj mapa (999) i datoteka snimke 
(9999) je iskorišten i ne može se snimiti nove 
snimke. Umetnite novu SD memorijsku karticu ili 
formatirajte postojeću. (str.243)
Unable to store image (Nije 
moguće spremiti snimku)
Snimka se ne može spremiti zbog greške na SD 
memorijskoj kartici.
Settings not stored (Postavke 
nisu spremljene)
DPOF postavke ne mogu se spremiti jer je SD 
memorijska kartica puna. Obrišite neželjene 
snimke i ponovno pokušajte primijeniti DPOF 
The operation could not be 
completed correctly 
(Operacija se nije mogla 
ispravno završiti)
Aparat ne može mjeriti odabrani balans bijelog 
(str.157) ili upotrijebiti HDR snimanje (str.162). 
Pokušajte ponovno obaviti radnju.
Poruke o pogreškama
Opis
K-30_OPM_CRO.book  Page 297  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM