Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
301
Do
da
ta
k
10
USB veza s 
računalom ne radi 
ispravno.
Opcija USB veze 
postavljena je na 
[PTP].
Postavite [USB Connection] (USB veza) 
na [MSC] u [Interface Options] (Opcije 
sučelja) u izborniku [R Set-up 2] 
(Konfiguriranje). (str.254)
Smanjenje trešnje 
ne radi.
Funkcija 
smanjenja 
trešnje je 
isključena.
Uključite funkciju smanjenja trešnje. 
Nije postavljena 
žarišna duljina.
Ako upotrebljavate objektiv za koji ne 
možete postići žarišnu duljinu, postavite 
žarišnu duljinu na ekranu [Input Focal 
Length] (Unos žarišne duljine). (str.287)
Brzina zatvarača 
prespora je za 
funkciju 
smanjenja 
trešnje da bude 
učinkovita kod 
snimanja 
panorama ili 
noćnih scena itd.
Isključite funkciju smanjenja trešnje i 
upotrijebite stativ.
Subjekt je 
preblizu.
Udaljite se od subjekta ili isključite 
funkciju smanjenja trešnje i upotrijebite 
stativ.
Problem
Uzrok
Rješenje
K-30_OPM_CRO.book  Page 301  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM