Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
306
Do
da
ta
k
10
Film
File Format (Format 
datoteke)
MPEG-4 AVC/H.264
Recorded Pixels 
(Snimljeni pikseli)
a
 (1920×1080, K, 30 okvira/25 okvira/24 okvira), 
b
 (1280×720, K, 60 okvira/50 okvira/30 okvira/25 okvira/
24 okvira), 
c
 (640×480, I, 30 okvira/25 okvira/24 okvira)
Quality Level 
(Stupanj kvalitete)
C
 (Najbolje), D (Bolje) E (Dobro)
Zvuk
Ugrađeni monoauralni mikrofon; razina zvuka snimanja može 
se prilagoditi.
Recording Time 
(Vrijeme snimanja)
Do 25 minuta; automatski zaustavlja snimanje ako se poveća 
unutrašnja temperatura aparata.
Custom Image 
(Prilagođena snimka)
Svijetlo, Prirodan, Portret, Pejzaž, Živo, Sjajno, Stišano, 
Premošćivanje izbjeljivanja, Preokrenuti film, Jednobojno, 
Poprečna obrada
Digital Filter (Digitalni 
filtar)
Izdvajanje boje, Aparat igračka, Retro, Visoki kontrast, 
Preokreni boju, Boja
Interval Movie (Film u 
intervalima)
Interval snimanja: 3 sek., 5 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min., 5 min., 
10 min., 30 min., 1 hr.; Vrijeme snimanja: od 12 sek. do 99 s.; 
Postavka početnog intervala: odmah, od zadanog vremena
* Format datoteke je pokretni JPEG (AVI).
Funkcije pregleda
Pregled
Jedan okvir, prikaz više snimki (segmentacija 4, 9, 16, 36 i 81), 
povećanje prikaza (do 16×, listanje i brzo povećanje 
raspoloživi), okretanje snimke, prikaz histograma (Y histogram, 
RGB histogram), upozorenje o svijetlom/tamnom području, 
automatsko okretanje snimke, detaljni prikaz informacija, prikaz 
informacija o autorskom pravu (fotograf, vlasnik autorskih 
prava), podaci GPS-a (zemljopisna širina, zemljopisna duljina, 
nadmorska visina, smjer, koordinirano univerzalno vrijeme 
(UTC)), prikaz mapa, prikaz filmskog kalendara, projekcija
Delete (Brisanje)
Jedna snimka, sve snimke, odabir i brisanje, mapa, snimka 
u trenutnom pregledu
Digital Filter (Digitalni 
filtar)
Jednobojno, Izdvajanje boje, Aparat igračka, Retro, Visoki 
kontrast, Sjenčanje, Preokreni boju, Boja, Proširenje nijanse, 
Filtar skice, Vodena boja, Pastelna, Efekt obrisa, Minijatura, 
Meko, Bljesak, Riblje oko, Tanjenje, Prilagođavanje osnovnih 
parametara
RAW Development 
(RAW razvijanje)
Format datoteke (JPEG), Postavke snimanja snimke (Omjer 
aspekta, Snimljeni pikseli, Stupanj kvalitete, Prostor boje), 
Ispravak objektiva (Ispravak izobličenja, Ispravak poprečnog 
kromatskog odstupanja), Prilagođena snimka, Balans bijelog, 
Osjetljivost, Visoki ISO NR, Ispravak pretamnih dijelova
K-30_OPM_CRO.book  Page 306  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM