Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
29
 
Prikaz informacija o snimanju
Ako pritisnete gumb M dok se prikazuje upravljačka ploča, možete odabrati 
vrstu informacije koja se prikazuje u opciji pripravnosti za snimanje s tražilom. 
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (2345) da odaberete vrstu prikaza i 
pritisnite gumb 4.
• Aparat se vraća u opciju pripravnosti ako nema radnji na upravljačkoj ploči u 
roku od jedne minute.
• Možete promijeniti boju prikaza na ekranu statusa i upravljačkoj ploči. 
Odredite u [LCD Display] (LCD ekran) u izborniku [R Set-up 1] 
(Konfiguriranje). (str.232)
Prikaz ekrana
Prikazane informacije
Status Screen 
(Ekran statusa)
Prikazuje postavke za snimanje s tražilom. (str.25)
Electronic Level 
(Elektronička 
razina)
Prikazuje kut aparata. Pojavljuje se 
trakasta ljestvica koja prikazuje 
vodoravni kut aparata na dnu ekrana 
i pojavljuje se trakasta ljestvica koja 
prikazuje okomiti kut aparata na 
desnoj strani. Ako se ne može 
zabilježiti kut aparata, oba kraja i 
sredina trakaste ljestvice trepte 
crveno. 
Pritisnite dopola gumb okidača da se 
vratite na ekran statusa.
Example: Kada je nagnut 
za 1,5° ulijevo 
(žuta)
Okomita razina 
(zelena)
Display Off 
(Ekran isključen) Ništa se ne prikazuje na monitoru.
Electronic 
Compass 
(Elektronički 
kompas)
Trenutačna zemljopisna širina, zemljopisna duljina, 
nadmorska visina, smjer i koordinirano univerzalno vrijeme 
(UTC) se prikazuju. Pritisnite dopola gumb okidača ili isključite 
i ponovno uključite aparat da se vratite na ekran statusa.
Raspoloživo samo ako je na aparat pričvršćena i radi jedinica 
GPS-a (str.293) kao dodatna oprema.
Ekran za odabir prikaza informacija o snimanju ne prikazuje se kada je birač 
opcija postavljen na C.
K-30_OPM_CRO.book  Page 29  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM