Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
30
Prije uporabe aparata
1
Snimljena snimka i informacije o snimanju prikazuju se u prikazu 
pojedinačnih snimki u opciji pregleda. 
Pritisnite gumb M da pozovete ekran za odabir prikaza informacija o 
pregledu. Upotrijebite četverosmjerni upravljač (2345) da odaberete 
vrstu prikaza koja se pojavljuje na prikazu pojedinačnih snimki i pritisnite 
gumb 4.
• Ako odaberete elektroničku razinu ili isključeni prikaz, postavka prikaza vraća 
se na ekran statusa kada isključite i ponovno uključite aparat. Ako označite 
kućicu za [Shooting Info Display] (Prikaz informacija o snimanju) u [Memory] 
(Memorija) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja), prikaz 
odabranog ekrana pojavljuje se sljedeći puta kada uključite aparat. (str.239)
• Snimka u pregledu uživo i pokazatelji koji pružaju informacije o snimanju 
pojavljuju se za vrijeme snimanja s pregledom uživo. Ako ne želite prikazati 
pokazatelje, možete promijeniti postavku u [Live View] (Pregled uživo) u 
izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.119)
Opcija pregleda
Prikaz pojedinačnih snimki 
(Standard Information Display 
(Prikaz standardnih informacija))
Ekran za odabir prikaza 
informacija o pregledu
Prikaz ekrana
Prikazane informacije
Standard Information 
Display (Prikaz standardnih 
informacija)
Prikazani su snimljena snimka, format datoteke i 
pokazatelji vodiča za radnje.
Detailed Information Display 
(Prikaz detaljnih 
informacija)
Prikazane su detaljne informacije na dvije stranice 
o tome kako i kada je slika snimljena. (str.32)
Histogram Display (Prikaz 
histograma)
Prikazani su snimljena snimka i histogram 
svjetline. (str.34)
Nije raspoloživo za vrijeme reprodukcije filma.
M
100-0001
100-0001
1/
2000
1/
2000
F2.8
F2.8
200
200
Cancel
Cancel
MENU
Standard Information Display
Standard Information Display
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 30  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM