Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
318
Do
10
Stražnji e-birač (S) ...... 21, 23
Surfanje i snijeg Q ................ 93
Svjetlo svijeće U ................... 93
Š
T
U
Uzastopni fokus k  ..........114
V
K-30_OPM_CRO.book  Page 318  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM