Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
320
Do
10
JAMSTVENI UVJETI
Svi PENTAX aparati kupljeni kod ovlaštenih distributera fotografske 
opreme obuhvaćeni su jamstvom u slučaju greške na materijalu ili pri 
proizvodnji u razdoblju od dvanaest mjeseci od datuma kupnje. Popravak 
će biti pružen, a neispravni dijelovi zamijenjeni besplatno u istom roku ako 
oprema ne pokazuje znakove udara, oštećenja vodom ili pijeskom, 
nepravilnog rukovanja, kemijske korozije ili korozije baterija, rukovanja 
koje nije u skladu s uputama o uporabi ili popravka u neovlaštenom 
servisu. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu odgovorni za 
popravke i izmjene, osim onih koje su pismeno odobrili, i neće biti 
odgovorni za štetu nastalu uslijed gubitka ili odgode uporabe ili drugu 
neizravnu ili posljedičnu štetu, bez obzira na to je li ona uzrokovana 
neispravnim materijalom, izradom ili nečim drugim. Odgovornost 
proizvođača ili njegovog predstavnika strogo je ograničena, bila izričita ili 
implicirana, i izričito se ograničava na zamjenu dijelova kao što je to ovdje 
opisano. Povrat troškova za popravke u servisu koje nije ovlastio PENTAX 
nije moguć.
Postupak za vrijeme 12-mjesečnog jamstvenog razdoblja
Svaki PENTAX proizvod koji se pokaže neispravnim za vrijeme 
12-mjesečnog jamstva mora se vratiti u prodavaonicu u kojoj je kupljen ili 
proizvođaču. Ako nema predstavništva proizvođača u vašoj zemlji, 
pošaljite proizvod izravno proizvođaču i platite poštarinu. U ovom slučaju 
trajat će duže vrijeme dok se oprema vrati zbog složenih carinskih propisa. 
Ako je oprema pod jamstvom, popravci i dijelovi neće se naplatiti i opremu 
ćemo vam vratiti nakon popravka. Ako oprema nije pod jamstvom, bit će 
naplaćene standardne cijene popravka i dijelova. Poštarinu plaća vlasnik. 
Ako ste PENTAX proizvod kupili izvan zemlje u kojoj ga želite servisirati 
za vrijeme jamstva, standardna poštarina i cijene popravka mogu naplatiti 
proizvođač ili njegov predstavnik u toj zemlji. Bez obzira na to, PENTAX 
proizvod vraćen proizvođaču bit će popravljen besplatno u skladu s ovim 
jamstvom. Međutim, u svakom slučaju, poštarinu i troškove carine mora 
platiti pošiljatelj. Da dokažete datum kupnje, sačuvajte originalni račun koji 
ste dobili pri kupnji najmanje godinu dana. Prije nego što pošaljete opremu 
na servis, provjerite da je šaljete u servis koji je proizvođač ovlastio za 
popravke, osim ako je šaljete izravno proizvođaču. Uvijek tražite procjenu 
troškova popravka i tek nakon što ste prihvatili troškove popravka, dajte 
servisu dopuštenje da izvrši popravak.
K-30_OPM_CRO.book  Page 320  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM