Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
34
Prije uporabe aparata
1
 
Prikaz histograma/Prikaz RGB histograma
Četverosmjernim upravljačem (23) prebacujte se između prikaza histograma 
i prikaza RGB histograma. 
* Pokazatelj 4 pojavljuje se samo kada je format datoteke posljednje snimljene 
snimke JPEG i kada se snimka može spremiti u i RAW formatu. (str.77)
Prikaz histograma
Prikaz RGB histograma
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
200
200
100-0001
100-0001
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
200
200
100-0001
100-0001
1
2
3
4
2
3
4
9
10
11
1
5
6
7
8
5
6
7
8
1
Histogram (svjetlina)
2
Zaštićena postavka
3
Broj mape - broj datoteke
4
Save RAW Data (Spremi RAW 
podatke)
5
File Format (Format datoteke)
6
Brzina zatvarača
7
Vrijednost otvora zaslona
8
Sensitivity (Osjetljivost)
9
Histogram (R)
10
Histogram (G)
11
Histogram (B)
K-30_OPM_CRO.book  Page 34  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM