Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
35
Histogram prikazuje distribuciju 
svjetline na snimci. Vodoravna os 
predstavlja svjetlost (tamno ulijevo 
i svijetlo udesno), a okomita os 
predstavlja broj piksela.
Oblik i raspodjela histograma prije 
i poslije snimanja govori vam jesu 
li razina ekspozicije i kontrast ispravni 
ili ne i omogućuje vam da odlučite 
trebate li namjestiti ekspoziciju da 
ponovo snimite snimku.
Kada je snimka premalo eksponirana, odrezan je dio na lijevoj strani 
(premalo eksponirani dijelovi bez detalja), a kada je snimka previše 
eksponirana, odrezan je dio na desnoj strani (previše eksponirani dijelovi 
bez detalja).
Možete odrediti želite li prikazati upozorenje o svijetlom/tamnom području 
u opciji snimanja ili pregleda. 
Raspodjela intenziteta boje prikazuje se za svaku boju u prikazu RGB 
histograma. Ako je boja djelomično odrezana na jednoj strani, to znači da 
je boja premalo ili previše eksponirana, da je svjetlo preslabo ili prejako u 
toj boji ili da je balans bijelog neodgovarajući.
Uporaba histograma
 B
ro
j pi
ks
el
Tamni dijelovi
Svijetli dijelovi
(Tamno) ← Svjetlina → (Svijetlo)
K-30_OPM_CRO.book  Page 35  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM