Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
2
• Ne gledajte u Sunce ili druge snažne izvore svjetlosti kroz objektiv. Ako to učinite, 
može doći do gubitka ili oštećenja vida. 
• Ako se pojave nepravilnosti pri uporabi aparata, kao na primjer dim ili neobični miris, 
odmah isključite aparat, izvadite bateriju ili isključite adapter za struju i kontaktirajte s 
najbližim PENTAX servisnim centrom. Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete 
izazvati požar ili strujni udar.
 Oprez
• Ne stavljajte prst iznad bljeskalice kada aktivirate bljeskalicu. Možete se opeći.
• Ne prekrivajte bljeskalicu odjećom kada aktivirate bljeskalicu. Može doći do gubitka 
boje.
• Neki se dijelovi aparata griju pri uporabi. Postoji rizik od manjih opeklina ako te 
dijelove držite duže vrijeme.
• Ako se ošteti monitor, budite pažljivi sa staklenim djelićima. Također pazite da tekući 
kristali ne dospiju na kožu, u oči ili u usta.
• Ovisno o pojedinim faktorima ili fizičkim uvjetima, uporaba ovog aparata može 
uzrokovati osip, svrbež ili plikove. U slučaju nepravilnosti prestanite s uporabom 
aparata i odmah zatražite liječničku pomoć.
 Upozorenje
• Upotrebljavajte samo punjač za baterije i adapter za struju koji su proizvedeni za vaš 
aparat i imaju određeni napon i određenu snagu. Uporaba punjača za baterije ili 
adaptera za struju koji nije namijenjen ovom proizvodu ili punjača za baterije ili 
adaptera za struju drugoga napona ili snage može uzrokovati požar, strujni udar ili 
kvar na aparatu. Navedeni napon iznosi 100 – 240 V AC.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati proizvod. To može izazvati požar ili strujni udar.
• Ako se pojavi dim ili čudan miris ili druga abnormalnost, odmah prestanite 
upotrebljavati aparat i posavjetujte se s PENTAX servisnim centrom. Ako nastavite s 
uporabom proizvoda, možete izazvati požar ili strujni udar.
• Ako uđe voda u proizvod, posavjetujte se s PENTAX servisnim centrom. 
Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete izazvati požar ili strujni udar.
• Ako vidite munju ili začujete grom za vrijeme uporabe punjača za baterije i adaptera 
za struju, izvucite utikač i prekinite uporabu. Ako nastavite s uporabom proizvoda, 
možete oštetiti proizvod te izazvati požar ili strujni udar.
• Obrišite utikač na adapteru za struju ako je prašnjav. Nakupljena prašina može 
izazvati požar.
• Da smanjite rizik od opasnosti, upotrebljavajte samo CSA/UL adapter za struju, žicu 
tipa SPT-2 ili težu, najmanje broj 18 bakar, jedan kraj s utikačem (s određenom NEMA 
konfiguracijom), a drugi s utičnicom (s određenom IEC neindustrijskom 
konfiguracijom) ili odgovarajući.
O punjaču za baterije i adapteru za struju
K-30_OPM_CRO.book  Page 2  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM