Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
38
Prije uporabe aparata
1
9
Trakasta ljestvica EV-a
Prikazuje vrijednosti EV kompenzacije ili razliku između pravilne i 
trenutačne vrijednosti ekspozicije u opciji a. (str.100, str.102) 
Prikazuje kut aparata kada se aktivira elektronička razina. (str.39) 
10 ISO/ISO AUTO (str.97)
Pojavljuje se kada je prikazana osjetljivost.
11 Osjetljivost/Preostali kapacitet spremanja snimaka
Podcrtano kada se može prilagoditi. 
Prikazuje broj snimki koje se mogu snimiti (do «9999») odmah nakon 
snimanja. 
Prikazuje vrijednost kompenzacije dok prilagođava EV kompenzaciju. 
Prikazuje količinu odstupanja do ispravne ekspozicije kada je u opciji a i 
kada je aktivirana elektronička razina. 
12 Zaključavanje AE (str.106)
Pojavljuje se dok je uključena funkcija AE zaključavanja.
Pojavljuje se kada se može promijeniti točka AF-a.
14 Višestruka ekspozicija (str.138)
Pojavljuje se kada je postavljena višestruka ekspozicija.
15 AE mjerenje (str.107)
Pojavljuje se kada se odabere mjerenje u centru ili mjerenje u točki.
Pojavljuje se kada je uključena funkcija redukcije trešnje.
17 Kompenzacija ekspozicije bljeskalice (str.74)
Pojavljuje se kod primjene kompenzacije ekspozicije bljeskalice.
18 EV kompenzacija (str.102)/Višestruka dodatna ekspozicija (str.103)
Pojavljuje se kada se prilagođava EV kompenzacija ili kada se određuje 
višestruka ekspozicija. 
19 Format datoteke (str.153)
Pojavljuje se kada je format datoteke RAW ili RAW+.
Informacije se prikazuju u tražilu kada pritisnete gumb okidača dopola ili za 
vrijeme rada mjerenja (zadana postavka: 10 sek.). (str.108)
K-30_OPM_CRO.book  Page 38  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM