Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
40
Prije uporabe aparata
1
Kako promijeniti postavke funkcija
Postavke funkcija možete promijeniti izravnim tipkama, upravljačkom 
pločom ili izbornicima.
Ovo poglavlje objašnjava osnovne načine promjene postavki funkcija.
U opciji pripravnosti možete odrediti osjetljivost, balans bijelog, opciju 
bljeskalice i opciju uzastopnog snimanja tako da pritisnete četverosmjerni 
upravljač (2345). (str.80)
Dolje će kao primjer biti objašnjeno kako zadati [Flash Mode] (Opcija 
bljeskalice).
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(4) u opciji pripravnosti. 
Pojavljuje se ekran postavke opcije 
bljeskalice. 
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite opciju bljeskalice.
Uporaba izravnih gumba
Cancel
Cancel
MENU
Auto Flash Discharge
Auto Flash Discharge
OK
OK
OK
0.0
0.0
K-30_OPM_CRO.book  Page 40  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM