Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
42
Prije uporabe aparata
1
3
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za konfiguriranje 
odabrane postavke.
4
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) ili stražnji e-birač 
(S) da odaberete vrijednost 
postavke. 
5
Pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
U nastavku odredite druge postavke. 
6
Pritisnite gumb 3 ili gumb okidača dopola. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Ovaj dio objašnjava kako upotrijebiti sljedeće izbornike: [A Rec. Mode] 
(Opcija snimanja), [C Movie] (Film), [Q Playback] (Pregled), [R Set-up] 
(Konfiguriranje) i [A Custom Setting] (Prilagođena postavka).
Dolje će kao primjer biti objašnjeno kako zadati [Slow Shutter Speed NR] 
(Mala brzina zatvarača NR) u izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija 
snimanja).
Možete promijeniti postavku i tako da okrenete stražnji e-birač (S) nakon 
odabira postavke koju želite promijeniti u 2. koraku ([Recording Sound Level] 
(Razina zvuka snimanja) za opciju C može se odrediti samo ovom radnjom). 
Detaljne postavke kao što su prilagođena snimka i digitalni filtar možete 
promijeniti tako da pritisnete gumb 4.
Uporaba izbornika
JPEG Quality
JPEG Quality
128
128
JPEG Quality
JPEG Quality
128
128
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 42  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM