Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
45
• Možete odabrati da prikažete karticu izbornika prvu odabranu posljednji puta 
ili da uvijek prvo prikažete izbornik [A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja). 
• Pogledajte stranice u nastavku za detalje o svakom izborniku.
•  Izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) 1str.81
•  Izbornik [C Movie] (Film) 1str.85
•  Izbornik [Q Playback] (Pregled) 1str.194
•  Izbornik [R Set-up] (Konfiguriranje) 1str.226
•  Izbornik [A Custom Setting] (Prilagođena postavka) 1str.86
K-30_OPM_CRO.book  Page 45  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM