Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
2
Početak korištenja
Ovo poglavlje objašnjava prve korake od kupnje aparata do 
snimanja slika. Obavezno ga pročitajte i slijedite upute.
Postavljanje trake ...................................................48
Umetanje baterije  ...................................................49
Umetanje/uklanjanje SD memorijske kartice ..........56
Pričvršćivanje objektiva ..........................................58
Namještanje dioptrije tražila  ...................................60
Uključivanje i isključivanje aparata .........................61
Početne postavke ...................................................62
K-30_OPM_CRO.book  Page 47  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM