Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
3
 Oprez
• Ne stavljajte ili ispuštajte teške predmete na adapter za struju i ne savijajte ga na silu. 
Ako to učinite, oštetit ćete adapter. Ako oštetite adapter za struju, posavjetujte se s 
PENTAX servisnim centrom.
• Ne dodirujte područje stezaljki adaptera za struju i ne stvarajte kratki spoj na njemu 
dok je adapter utaknut.
• Ne uzimajte kabel adaptera mokrim rukama. To može izazvati strujni udar.
• Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga teškim udarima. To može izazvati oštećenje 
proizvoda.
• Nemojte upotrebljavati punjač baterija D-BC109 za punjenje druge baterije osim 
punjive litij-ionske baterije D-LI109. Ako pokušate puniti druge vrste baterija, možete 
prouzročiti eksploziju ili pregrijavanje ili oštetiti punjač za baterije.
 Upozorenje
• Ako baterija procuri i tekućina dođe u dodir s očima, nemojte ih trljati. Isperite ih 
čistom vodom i odmah zatražite liječničku pomoć.
 Oprez
• Upotrebljavajte samo bateriju odobrenu za uporabu s ovim aparatom. Uporaba drugih 
baterija može izazvati eksploziju ili požar.
• Nemojte rastavljati baterije. Rastavljanje baterija ili punjenje baterija koje nisu za 
punjenje može izazvati eksploziju ili curenje.
• Odmah izvadite bateriju iz aparata ako ona postane vruća ili se počne dimiti. Budite 
pažljivi da se ne opečete pri uklanjanju baterije.
• Držite + i – kontakte baterije daleko od žica, ukosnica za kosu i sličnih metalnih 
objekata.
• Ne skraćujte bateriju i ne bacajte je u vatru. To može izazvati eksploziju ili požar.
• Ako tekućina koja je iscurila iz baterija dođe u dodir s kožom ili odjećom, ona može 
izazvati iritaciju kože. Vodom dobro isperite zahvaćena područja.
• Upozorenja za uporabu baterije D-LI109: 
UPOTREBLJAVAJTE SAMO ODREĐENI PUNJAČ.
- NE SPALJUJTE.
- NEMOJTE RASTAVLJATI.
- NE IZAZIVAJTE KRATKI SPOJ.
- NE IZLAŽITE VISOKOJ TEMPERATURI (140 °F/60 °C).
 Upozorenje
• Ako baterija procuri i tekućina dođe u dodir s očima, nemojte ih trljati. Isperite ih 
čistom vodom i odmah zatražite liječničku pomoć. 
O punjivoj litij-ionskoj bateriji
O uporabi baterija AA
K-30_OPM_CRO.book  Page 3  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM