Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
49
Početak k
orištenja
2
Umetanje baterije
Umetnite litij-ionsku bateriju ili baterije AA u aparat.
Upotrijebite ekskluzivnu punjivu litij-ionsku bateriju D-LI109. 
Pri prvoj uporabi baterije, ili ako dugo niste upotrebljavali bateriju ili kada 
se pojavi upozorenje [Battery depleted] (Baterija prazna), napunite 
bateriju.
1
Spojite žicu adaptera na punjač za baterije.
2
Utaknite utikač za struju u utičnicu.
Uporaba litij-ionske baterije
Punjenje baterije
Svjetlo pokazatelja
Žica utikača za struju
Punjač baterija
K-30_OPM_CRO.book  Page 49  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM