Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
50
Početak k
orištenja
2
3
Postavite oznaku 2 na bateriji 
prema gore i umetnite bateriju u 
punjač baterija.
Prvo umetnite bateriju pod kutom prema 
prikazu na slici, a nakon toga gurnite 
bateriju dolje dok ne klikne.
Svjetlo indikatora uključuje se kada se 
baterija puni i kada je potpuno 
napunjena.
4
Izvadite bateriju iz punjača za baterije kada se napuni.
• Nemojte upotrebljavati punjač za baterije D-BC109 za punjenje drugih 
baterija osim punjive litij-ionske baterije D-LI109. Punjenje drugih baterija 
može izazvati kvar ili pregrijavanje.
• Zamijenite bateriju novom u sljedećim slučajevima:
• Ako svjetlo indikatora trepće ili ako se ne upali kada se ispravno umetne 
baterija.
• Ako se baterija počne brzo prazniti čak i nakon punjenja (baterija je možda 
došla do kraja svojeg radnog vijeka).
Maksimalno vrijeme punjenja iznosi otprilike 240 minuta (ovisi o temperaturi i 
preostalom punjenju baterije). Punite na mjestu na kojem je temperatura 
između 0 °C i 40 °C.
K-30_OPM_CRO.book  Page 50  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM