Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
52
Početak k
orištenja
2
3
Zatvorite poklopac za baterije. 
Poklopac za baterije je blokiran.
Kada upotrebljavate baterije AA, pazite da upotrijebite držač baterija AA 
D-BH109 koji je dodatna oprema.
Upotrijebite četiri litijske AA, punjive AA Ni-MH ili alkalne baterije AA.
1
Umetnite baterije AA u skladu s 
pokazateljima +/– u držač za 
baterije.
Uporaba baterija AA
Raspoložive baterije
Obilježja
Litijske baterije AA
Preporučujemo pri uporabi aparata u hladnoj klimi.
Punjive AA Ni-MH 
baterije
One su punjive i ponovno upotrebljive.
Potreban je punjač za baterije kompatibilan s baterijama.
Alkalne baterije AA
Ove je baterije lako nabaviti kada se isprazne baterije koje 
upotrebljavate, ali one možda ne podržavaju sve funkcije 
aparata u određenim uvjetima. Upotrijebite ih u nuždi ili za 
provjeru funkcionalnosti aparata.
• Za mjere opreza pri uporabi aparata, pogledajte «O uporabi baterija AA» 
• Ako upotrebljavate punjive AA Ni-MH baterije kapaciteta otprilike 1000 mAh, 
baterije možda neće dugo trajati. Upotrijebite punjive Ni-MH baterije velikog 
kapaciteta.
K-30_OPM_CRO.book  Page 52  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM