Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
56
Početak k
orištenja
2
Umetanje/uklanjanje SD memorijske 
kartice
Ovaj aparat upotrebljava komercijalno raspoloživu SD memorijsku karticu, 
SDHC memorijsku karticu ili SDXC memorijsku karticu. 
Provjerite da je aparat isključen prije nego što umetnete ili uklonite SD 
memorijsku karticu.
1
Provjerite da je aparat isključen. 
2
Povucite poklopac kartice u smjeru 
strelice i podignite ga da ga otvorite 
(1→2). 
3
Umetnite karticu do kraja tako da 
naljepnica na SD memorijskoj 
kartici gleda prema ekranu.
• Ne uklanjajte SD memorijsku karticu dok svijetli lampica za pristup kartici.
• Ne otvarajte poklopac kartice dok upotrebljavate aparat.
• Upotrijebite ovaj aparat da formatirate (incijalizirate) novu SD memorijsku 
karticu ili SD memorijsku karticu upotrijebljenu s drugim aparatima ili 
digitalnim uređajima. Pogledajte «Formatiranje SD memorijske kartice» 
(str.243) za detalje o formatiranju.
• Upotrijebite brzu memorijsku karticu za snimanje filmova. Ako brzina 
zapisivanja nije u skladu s brzinom snimanja, zapisivanje se može zaustaviti 
za vrijeme snimanja.
1
2
K-30_OPM_CRO.book  Page 56  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM